profile

भुमे गाउँपालिका

कार्यपालिकाको कार्यालय

खाबाङबगर, रुकुम पूर्व

लुम्बिनी प्रदेश ,नेपाल

कर संकलन प्रणाली

2079-08-15

© Copyright सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग © 2022
सपोर्टको लागि सफ्टेक इन्फोसिस प्रा.लि. काठमाडौ